De hoogte van de contributie

Uitvaartvereniging St. Barbara verzorgt gedurende bijna 80 jaar op piëteitsvolle wijze en zonder winstoogmerk, uitvaarten in de gemeente Borne en omstreken. Onverminderd wordt gestreefd naar zeer hoge kwaliteit in de uitvoering en begeleiding na het overlijden van een dierbare.

De basis waarop de vereniging is ontstaan was de “noaberhulp” (burenhulp). Dit principe wordt nog steeds onderschreven. Het betekent voor de ongeveer 3.400 leden voorzieningen in natura bij een begrafenis of crematie.

Uitvaartvereniging St. Barbara te Borne is aangesloten bij landelijke organisaties die de belangen van ruim 1 miljoen leden behartigen.

Persoonsgebonden contributies:2017
in € per maand
Kinderen 0 t/m 17 jaar 0,50
Leden van 18 t/m 20 jaar 3,00
Leden van 21 t/m 30 jaar 5,50
Leden van 31 t/m 80 jaar 7,00

Vanaf de leeftijd van 81 jaar is men vrijgesteld van contributiebetaling.

Elke gebeurtenis raakt aan een andere, als draden geweven in harmonie, die de stof vormen waaruit het leven bestaat.

oct. 2014 1

Toelichting op de contributie:

Bij het lid worden vanaf een leeftijd van 40 jaar of ouder dient men een bepaald bedrag aan inleggeld te betalen. In sommige situaties is het mogelijk om “tientjeslid” te worden. Men betaalt dan € 10,00 per jaar en bij overlijden wordt een toeslag van 22% van de waarde van het voorzieningenpakket in rekening gebracht, i.p.v. 30% bij niet-leden.
Ieder “tientjeslid” of niet-lid dat een beroep doet op de vereniging kan rekenen op dezelfde kwaliteit en dienstverlening als de leden. Omdat “tientjesleden” en niet-leden niet eerder contributie hebben betaald, noch hebben bijgedragen aan het in stand houden van de vereniging wordt ter dekking van diverse verenigingskosten resp. 22% en 30% toeslag van de waarde van het voorzieningenpakket in rekening gebracht.

Onze penningmeester, dhr. L. Groeneveld, kan u desgewenst informatie verstrekken. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 074-2666153

U bent nu hier: Home | Over uitvaartvereniging St. Barbara | De hoogte van de contributie