De hoogte van de contributie

Uitvaartvereniging St. Barbara verzorgt gedurende ruim 90 jaar op piëteitsvolle wijze en zonder winstoogmerk, uitvaarten in de gemeente Borne en omstreken. Onverminderd wordt gestreefd naar hoge kwaliteit in de verzorging van de uitvaart en begeleiding van de nabestaanden na het overlijden van een dierbare. Daarnaast vinden we persoonlijke inbreng van de nabestaanden belangrijk.

De basis waarop de vereniging is ontstaan was de “noaberhulp” (burenhulp). Dit principe wordt nog steeds onderschreven. Het betekent voor de ongeveer 2.900 leden voorzieningen in natura bij een begrafenis of crematie.

Uitvaartvereniging St. Barbara te Borne is aangesloten bij landelijke organisaties die de belangen van ruim 1 miljoen leden behartigen.

Persoonsgebonden contributies:2023                                 
in € per maand                    
Kinderen 0 t/m 17 jaar   0,50                                      
Leden van 18 t/m 20 jaar   3,00                                     
Leden van 21 t/m 30 jaar   5,50                                      
Leden van 31 t/m 80 jaar   8,00                                       
 

Vanaf de leeftijd van 81 jaar bent u vrijgesteld van contributiebetaling.

 

Ingeval het lidmaatschap wordt aangegaan bij een leeftijd van 40 jaar of ouder bent u een inleggeld verschuldigd. Omdat ieder lid recht heeft op dezelfde ledenkorting en inkoopvoordeel, heeft iemand die op latere leeftijd lid wordt dan immers een “contributie achterstand”. Indien gewenst en in overleg met onze ledenadministratie kan het inleggeld in termijnen betaald worden.

 

 

Elke gebeurtenis raakt aan een andere, als draden geweven in harmonie, die de stof vormen waaruit het leven bestaat.

oct. 2014 1

“Tientjes lidmaatschap”:

Naast het lidmaatschap is het mogelijk om “tientjeslid” te worden. Men betaalt dan € 10 per jaar en bij overlijden wordt een toeslag van 22% van de waarde van het voorzieningenpakket in rekening gebracht, i.p.v. 30% bij niet-leden.

Ieder “tientjeslid” of niet-lid dat een beroep doet op de vereniging kan rekenen op dezelfde kwaliteit en dienstverlening als de leden. Omdat “tientjesleden” en niet-leden niet eerder contributie hebben betaald, noch hebben bijgedragen aan het in stand houden van de vereniging wordt ter dekking van diverse verenigingskosten resp. 22% en 30% toeslag van de waarde van het voorzieningenpakket in rekening gebracht.

Onze penningmeester, dhr. L. Groeneveld, kan u desgewenst informatie verstrekken. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 074-2666153 (na 19.00 uur) of per mail: info@barbaraborne.nl.

U bent nu hier: Home | Over uitvaartvereniging Sint Barbara | De hoogte van de contributie