Links

Begraafplaatsen Gemeente Borne

Binnen de gemeente Borne zijn diverse begraafplaatsen, op een aantal wordt niet meer begraven. De katholieke en tot de kerk behorende begraafplaatsen zijn in Hertme en Zenderen. In Borne op de hoek van de Oude Almeloseweg en de von Bönninghausenstraat is een gemeentelijke begraafplaats. Hier bestaat de mogelijkheid tot begraven, het bijzetten van een urn of het verstrooien van as van een overledene. Onderstaand de folder en de tarievenlijst van de gemeentelijke begraafplaats Borne. Daarnaast biedt een digitale kaart de mogelijkheid om online een graf te vinden van een overleden dierbare. Alle 7.500 graven zijn vindbaar op de digitale kaart die te raadplegen is via begraafplaatsborne.nl. Naast inzicht in de graven biedt de digitale kaart  een duidelijk overzicht van de vrije graven.

Folder Begraafplaats Borne

Crematoria Twente

Als vanzelfsprekend veel informatie over o.a. de asbestemming, de catering en de muziek, maar ook een virtuele tour door de crematoria en de gedenkparken. Tevens staan de tarieven er vermeld:

www.crematoriatwente.nl

 

Uitvaartbegeleiding Konink / Het Uitvaarthuijs

Al vele jaren verzorgt Uitvaartbegeleiding Konink de uitvaarten voor onze leden en niet-leden. Omdat we als vereniging streven naar een kwalitatief goede uitvaart tegen een redelijke prijs waarbij de persoonlijke wensen en inbreng belangrijk zijn, wordt de uitvoering van iedere uitvaart door ons gecontroleerd middels een gesprek met de nabestaanden en vervolgens geëvalueerd met Konink. Dat dit naar tevredenheid gebeurt blijkt wel uit het diverse keren verlengen van de contractuele afspraken die we met elkaar hebben.

Konink uitvaartbegeleiding

Uitvaartverzekeringsregister

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Raadpleeg daarom dit register van uitvaartverzekeringen. Middels deze site kunt u nazoeken of iemand een uitvaartverzekering heeft en zo ja, bij welke maatschappij. Ook kunt u voor uzelf en uw dierbaren registreren of u wel of niet verzekerd bent.

www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Oude polis of spaarbankboekje ?

Heeft u nog een oude polis of spaarbankboekje en wilt u weten wat te doen om dit verzilveren ? Onderstaand een advies van De Nederlandse Bank:

https://www.dnb.nl/consumenten/oude-polis-en-spaarbankboekje/index.jsp

Grafrechten Tubbergen inkl. kerkdorpen en Vriezenveen

Grafrechten Tubbergen inkl. kerkdorpen en Vriezenveen 2018 – 2021

Stichting Achter de regenboog

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

www.achterderegenboog.nl

Vereniging Ouders van een Overleden Kind

De Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

www.oudersoverledenkind.nl

Landelijk Steunpunt Rouw

Het Landelijk Steunpunt Rouw wil zowel op emotioneel als op zakelijk gebied hulp en advies bieden.

www.landelijksteunpuntrouw.nl

Overlijdensberichten op Mensenlinq

Mensenlinq.nl maakt de overlijdensberichten die geplaatst zijn in de titels van NDC mediagroep en Koninklijke Wegener NV vindbaar op internet.

www.mensenlinq.nl

Condoleanceregister

Het condoleren van nabestaanden met het overlijden van hun dierbare gebeurt steeds vaker online. Het is een zeer persoonlijke manier om uw medeleven te tonen. Uw condoleance biedt niet alleen troost aan de directe nabestaanden, maar aan iedereen die zich bij de overledene betrokken voelde.

www.condoleanceregister.nl

U bent nu hier: Home | Nieuws | Links