Nieuws

Op 9 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, de notulen hiervan worden binnenkort op de site geplaatst. Onderstaand de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2022:

Notulen ledenvergadering 231122

 


Op 29 augustus 2022 is onze voorzitter Kees Veringmeier na een kort ziekbed overleden. Kees is vanaf 2002 tot zijn overlijden een deskundig en betrokken voorzitter van onze vereniging geweest, waarbij altijd het belang van de vereniging en haar leden voorop stond. We gedenken hem met respect en danken hem voor zijn jarenlange belangeloze inzet.

 

Het bestuur heeft de heer J.L.G.J. Morsink (Jan) voorgedragen als nieuwe voorzitter, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2022 hebben de aanwezige leden hiermee ingestemd. Onderstaand een introductie (door hemzelf geschreven):

 

Jan Morsink, wonende aan de van Heemskerkstraat met Els Peters. Onze drie kinderen zijn reeds enige jaren geleden uitgevlogen over Nederland. En ik mag opa zijn van drie kleinkinderen.

Werkzaam geweest als leerkracht, later directeur in het basisonderwijs. Sinds 2000 bestuurder in het basisonderwijs op Twents en landelijk niveau tot eind 2016. Sinds mijn pensionering ben ik (bestuurs)lid van enkele (levensbeschouwelijke en wijk-) stichtingen. En niet te vergeten bestuurder van de Bornse Buurtbus. Meestal op woensdag.

Ik ben geïnteresseerd in de mens en haar of zijn omgeving. Vandaar dat ik ook in het verleden vrijwilligerswerk deed in de Theresiaparochie. Met name de werkgroep “Avondwake en uitvaart” Ook ben ik betrokken bij de huidige Theresiagemeenschap en de maandelijkse Zwanenhof vieringen. Vanuit die betrokkenheid schrijf ik  af en toe een column, een stukje, in de Bornse nieuwsmedia, BorneBoeit.nl.

Toen mij gevraagd werd of ik eens wilde nadenken over een bestuursfunctie bij de Uitvaartvereniging St. Barbara, heb ik even diep moeten nadenken, want ik vind dat ik eerder het bestuurswerk wil afbouwen dan uitbreiden.

Maar toen ik in een gesprek met de bestuursleden merkte dat het “noaberschop” en de oprechte zorg voor de doden zo nadrukkelijk aanwezig was, heb ik de volgende dag vol overtuiging kunnen zeggen:  “Ik durf deze taak wel aan, als we dat ook daadwerkelijk zoals besproken, samen blijven oppakken.” Ik geloof heilig in de zorg voor elkaar en zeker ook voor de overledenen. 

“Als we niet meer onze doden kunnen begraven, wat is de waarde van het leven dan?”

 

Jan Morsink

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

Onderstaand een aantal artikelen met diverse onderwerpen welke in TC Tubantia of op Borne Boeit verschenen zijn:

 

Verbonden in Licht editie 2022: “Een vaste waarde”

OPNIEUW 1.000 BEZOEKERS OP HET GEDENKPARK

Verbonden in Licht een vaste waarde

De herdenkingsavond Verbonden in Licht op het Gedenkpark aan de Von Bönninghausenstraat heeft, ondanks de noodgedwongen corona-pauze, nog niets aan betekenis verloren. Deze zaterdag vonden opnieuw tegen de 1.000 belangstellenden hun weg over de sfeervol verlichte paden. Ze genoten van prachtige muziek, luisterden naar gedichten, staken een kaarsje op of proefden simpelweg de ingetogen sfeer in een bijzondere ambiance. In gedachten bij hen die gemist moeten worden. Zij die lang geleden gestorven zijn of recent het leven hebben verlaten.

Oekraïne:

Bijzonder indrukwekkend was de expositie in het vroegere baarhuisje. Oekraïense oorlogsvluchtelingen hadden hun ziel en zaligheid gelegd in tekeningen, die de oorlog en alle persoonlijke leed dat daaruit voortkomt angstaanjagend dichtbij bracht. Mooi in de intenties, ijzingwekkend in de gedachten aan een wereld die je erachter maar ternauwernood kunt voorstellen.

Respectvol én ongedwongen:

Het was alweer de zevende editie van het evenement waar enorm veel waardering voor is en waar velen zich voor inspannen. Het concept van een herinneringsavond, waar iedereen op zijn of haar manier dichtbij de overleden dierbaren kan zijn, spreekt velen aan. Niets hoeft, alles mag. Een traan is vanzelfsprekend geaccepteerd, maar evenzogoed mag er gelachen worden, vrienden en kennissen uitbundig begroet, ongedwongen een kopje koffie drinken en kinderen laten spelen op het park waar even verderop iemand diep in gedachten verzonken is. Het kan en mag allemaal en dat maakt het uitermate laagdrempelig en plezierig voor iedereen.

Verbonden in Licht is een vaste waarde geworden in Borne. Volgend jaar de achtste editie

(Bericht van Borne Boeit 29-10-’22)

Verbonden in Licht wordt jaarlijks ondersteund door Uitvaartvereniging Sint Barbara met een geldelijke bijdrage. Tevens is ons bestuurslid Harry Baartman intensief betrokken bij de uitvoering van dit evenement.

—————————————————————————————————————————————————————

Samenwerking Sint Barbara en Helpt Elkander: “Uitvaartorganisaties: samen sterker”

TC Tubantia 300120 Barbara en Helpt Elkander werken samen

 

“Begraafplaats gaat mee met de tijd”

TC Tubantia 280120 Begraafplaats gaat met de tijd mee

 

“Verzekeraar Yarden in de rats, klanten dreigen dupe te worden”

TC Tubantia 030519 Problemen Yarden

 

Beheerder begraafplaats “Deze plek voelt als eigen”

TC Tubantia 050319 Begraafplaats Peter Woolderink

 

Plannen opknapbeurt Bornse begraafplaats:

TC Tubantia 291118 Opknapbeurt Bornse begraafplaats

 

Visie architectuur op Crematorium Borne “Goodbye in boerenschuur”

TC Tubantia 010618 Crematorium impressie

 

“Borne kan tien jaar vooruit met nieuw urnenveld op begraafplaats”

TC Tubantia 030218 Urnenveld begraafplaat

————————————————————————————————————————————————————-

GRAAG ZOUDEN WE IN CONTACT KOMEN MET:

Bestuurslid:

Als versterking voor het huidige bestuur, nu bestaande uit slechts 4 personen, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die geïnteresseerd en gemotiveerd zich op vrijwillige basis wil inzetten voor onze vereniging. Omdat het huidige bestuur nu uitsluitend bestaat uit mannen, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Het bestuur vergadert vier/vijf keer per jaar. Een proefperiode meedraaien of informeren naar de aard van de werkzaamheden is als vanzelfsprekend mogelijk.

Lid kascontrolecommissie:

Nadat jaarlijks het financiële verslag is samengesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door onze accountant, wordt deze beoordeeld door een afvaardiging van onze leden, bestaande uit 2 personen. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 à 2 uur in beslag nemen (1x per jaar). Graag zouden we zien dat jaarlijks een lid aftreedt en ook weer een nieuw lid aantreedt. We zijn dus op zoek naar leden met enig financiëel inzicht en kennis, wie meldt zich aan ?

Dragers: 

Het op afroep tegen een redelijke vergoeding beschikbaar zijn als drager bij een uitvaart. Kleding wordt beschikbaar gesteld. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het dragen van de kist vanuit de rouwauto, vervolgens het binnendragen in een kerk, naar het graf op de begraafplaats of het binnendragen in een crematorium. Daarnaast het assisteren van de uitvaartleid(st)er bij alle voorkomende werkzaamheden tijdens een uitvaart. 

Voor nadere informatie of aanmelding over bovenstaande functies zie http://www.barbaraborne.nl/contact/


 

 

 

 

 

 

 

 

U bent nu hier: Home | Nieuws