Nieuws

Onderstaand een aantal artikelen met diverse onderwerpen welke in TC Tubantia verschenen zijn:

 

 Samenwerking Sint Barbara en Helpt Elkander: “Uitvaartorganisaties: samen sterker”

TC Tubantia 300120 Barbara en Helpt Elkander werken samen

 

“Begraafplaats gaat mee met de tijd”

TC Tubantia 280120 Begraafplaats gaat met de tijd mee

 

“Verzekeraar Yarden in de rats, klanten dreigen dupe te worden”

TC Tubantia 030519 Problemen Yarden

 

Beheerder begraafplaats “Deze plek voelt als eigen”

TC Tubantia 050319 Begraafplaats Peter Woolderink

 

Plannen opknapbeurt Bornse begraafplaats:

TC Tubantia 291118 Opknapbeurt Bornse begraafplaats

 

Visie architectuur op Crematorium Borne “Goodbye in boerenschuur”

TC Tubantia 010618 Crematorium impressie

 

“Borne kan tien jaar vooruit met nieuw urnenveld op begraafplaats”

TC Tubantia 030218 Urnenveld begraafplaat

 

 

GRAAG ZOUDEN WE IN CONTACT KOMEN MET:

Bestuurslid:

Als versterking voor het huidige bestuur, nu bestaande uit 4 personen, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die naast de bestuurlijke inbreng tevens secretariële ondersteuning kan bieden (o.a. het maken van notulen van vergaderingen). Deze taak werd tot voor kort verricht door Petra ter Braak-Rientjes. Omdat het huidige bestuur na het vertrek van Petra nu uitsluitend bestaat uit mannen, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Het bestuur vergadert vier/vijf keer per jaar.

Lid kascontrolecommissie:

Nadat jaarlijks het financiële verslag is samengesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door onze accountant, wordt deze beoordeeld door een afvaardiging van onze leden, bestaande uit 2 personen. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 à 2 uur in beslag nemen (1x per jaar). Graag zouden we zien dat jaarlijks een lid aftreedt en ook weer een nieuw lid aantreedt. We zijn dus op zoek naar leden met enig financiëel inzicht en kennis, wie meldt zich aan ?

Dragers: 

Het op afroep tegen een redelijke vergoeding beschikbaar zijn als drager bij een uitvaart. Kleding wordt beschikbaar gesteld. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het dragen van de kist vanuit de rouwauto, vervolgens het binnendragen in een kerk, naar het graf op de begraafplaats of het binnendragen in een crematorium. Daarnaast het assisteren van de uitvaartleid(st)er bij alle voorkomende werkzaamheden tijdens een uitvaart. 

Voor nadere informatie of aanmelding over bovenstaande functies zie http://www.barbaraborne.nl/contact/


AFSCHEID BESTUURSLID PETRA TER BRAAK-RIENTJES

Door haar drukke werkzaamheden o.a. voor diverse activiteiten binnen de Bornse gemeenschap, moest ze helaas stoppen met haar werk voor St. Barbara.  Gedurende bijna 11 jaar heeft ze als bestuurslid en notuliste haar beste beentje voorgezet voor onze vereniging. Op 16 februari 2018 is afscheid van haar genomen. Onderstaand wordt ze verrast met een bos bloemen en lovende woorden van onze voorzitter Kees Veringmeier.


 

 

 

 

 

 

 

U bent nu hier: Home | Nieuws