Nieuws

26 april jl. heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen hiervan als ook het jaarverslag 2017 van de secretaris vindt u onder Agenda.

 

GRAAG ZOUDEN WE IN CONTACT KOMEN MET:

Bestuurslid:

Als versterking voor het huidige bestuur, nu bestaande uit 4 personen, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die naast de bestuurlijke inbreng tevens secretariële ondersteuning kan bieden (o.a. het maken van notulen van vergaderingen). Deze taak werd tot voor kort verricht door Petra ter Braak-Rientjes. Omdat het huidige bestuur na het vertrek van Petra nu uitsluitend bestaat uit mannen, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Het bestuur vergadert vier/vijf keer per jaar.

Lid kascontrolecommissie:

Nadat jaarlijks het financiële verslag is samengesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door onze accountant, wordt deze beoordeeld door een afvaardiging van onze leden, bestaande uit 2 personen. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 à 2 uur in beslag nemen (1x per jaar). Graag zouden we zien dat jaarlijks een lid aftreedt en ook weer een nieuw lid aantreedt. We zijn dus op zoek naar leden met enig financiëel inzicht en kennis, wie meldt zich aan ?


AFSCHEID BESTUURSLID PETRA TER BRAAK-RIENTJES

Door haar drukke werkzaamheden o.a. voor diverse activiteiten binnen de Bornse gemeenschap, moest ze helaas stoppen met haar werk voor St. Barbara.  Gedurende bijna 11 jaar heeft ze als bestuurslid en notuliste haar beste beentje voorgezet voor onze vereniging. Op 16 februari jl. is afscheid van haar genomen. Onderstaand wordt ze verrast met een bos bloemen en lovende woorden van onze voorzitter Kees Veringmeier.


MEDIA BERICHTEN:

PLAN NATUURBEGRAAFPLAATS IN TWEKKELO (Bron: TCTubantia d.d. 8 februari 2018):

TC Tubantia 080218

NIEUW URNENVELD OP BEGRAAFPLAATS BORNE (Bron: TCTubantia d.d. 3 februari 2018):

TC Tubantie 030218

 

“GEDACHTENISAVOND “VERBONDEN IN LICHT”

Op zaterdagavond 28 oktober jl. heeft wederom een gedachtenisavond plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Almeloseweg in Borne.

Evenals voorgaande jaren hebben een aantal Bornse ondernemers, instellingen en verenigingen hun ondersteuning in materiële of financiële zin aangeboden, waaronder uitvaartvereniging “Sint Barbara”. Wij ondersteunen dit financiëel als ook middels personele inzet van het bestuur.

In een ingetogen en sfeervolle omgeving hebben koren opgetreden, was er muziek te beluisteren en werden gedichten ten gehore gebracht. Er was een route uitgezet die gemarkeerd werd door honderden brandende kaarsen en fakkels.

Zaterdag 27 oktober a.s. is de volgende editie, zie Agenda.

 

Via onderstaande link is een verslag hierover te lezen met een aantal foto’s (Bron: www.borneboeit.nl):

www.borneboeit.nl/56075/nieuws/een-natte-verbonden-in-licht

 

 

 

 

U bent nu hier: Home | Nieuws