Nieuws

 

 

Zo ziet de nieuwe ontvangst- en beheerdersruimte op de begraafplaats er straks uit.

 

 Opknapbeurt voor Bornse begraafplaats: aparte ruimte voor nabestaanden

BORNE – De algemene begraafplaats krijgt een beter aanzien. Zo komt er een ontvangstruimte waar familie tijdens een uitvaart terecht kan. 

Het opknappen van de algemene begraafplaats op de hoek Oude Almeloseweg/Von Bönninghausenstraat is geen overbodige luxe, erkent wethouder Michel Kotteman. „Er gaat heel wat gebeuren. Dat kost circa 750.000 euro. Maar omdat het deels gepland onderhoud betreft en we duurzame maatregelen treffen, wordt alles zo ongeveer met gesloten beurzen uitgevoerd.

Representatief ontvangstgebouw

Het beheerdersgebouwtje uit de jaren zeventig gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een representatief ontvangstgebouw. Dat nieuwe onderkomen krijgt een wc voor bezoekers, een kleine zaal voor nabestaanden, ruimte voor de vrijwilligers op de begraafplaats en een kleedgelegenheid voor de geestelijken. Het hele complex wordt duurzaam en gasloos gebouwd, hetgeen op jaarbasis 2000 euro aan energielasten bespaart.

Vervanging

De opslagbox en schuur waren al dringend aan vervanging toe. In de nieuw te bouwen werkloods is straks plaats voor de opbergen van materialen van de vrijwilligersgroep, die de begraafplaats mede onderhoudt.  Verder wordt de entree aangepast en ‘netter’ gemaakt. Mooie bijkomstigheid is dat het onlangs opgeknapte poortgebouw beter zichtbaar wordt. Tevens komt bij de ingang ruimte om fietsen te stallen. Ook kan het afval gescheiden worden gestort. 

40 jaar mee

Het ontwerp is van Te Kiefte Architecten en de nieuwe gebouwen gaan naar verwachting zeker 40 jaar mee. De bouwplannen zijn besproken met de vrijwilligers, de beheerder en de begrafenisverenigingen St. Barbara en Helpt Elkander, die allen enthousiast reageerden. Het is de bedoeling dat het werk volgend jaar begint. 

Urnentuin

Te Kiefte Architecten is trouwens geen onbekende. Recent ontwierp het bureau op verzoek van St. Barbara en Helpt Elkander al de urnentuin. Daar stelde de gemeente Borne 2,5 ton voor beschikbaar. Een belangrijke overweging daarbij was dat de gemeente met de bestaande capaciteit nog maar anderhalf jaar vooruit kon, maar dat was voordat het crematorium dit voorjaar opende.

Verwaarloosd

De laatste tijd werd de algemene begraafplaats enigszins verwaarloosd. Zo waren er vorig jaar diverse vernielingen en liet ook het onderhoud te wensen over. In 2013 werd als gevolg van bezuinigingen het werk van de beheerder beperkt. Die kwam nog maar acht tot tien uur per week. Sinds mei van dit jaar is er op doordeweekse dagen weer een beheerder aanwezig, telkens van 8.00 tot 12.00 uur.

Bron: Twentsche Courant/Tubantia d.d. 30 november 2018.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018:

26 april jl. heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen hiervan als ook het jaarverslag 2017 van de secretaris vindt u onder Agenda.

 

GRAAG ZOUDEN WE IN CONTACT KOMEN MET:

Bestuurslid:

Als versterking voor het huidige bestuur, nu bestaande uit 4 personen, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die naast de bestuurlijke inbreng tevens secretariële ondersteuning kan bieden (o.a. het maken van notulen van vergaderingen). Deze taak werd tot voor kort verricht door Petra ter Braak-Rientjes. Omdat het huidige bestuur na het vertrek van Petra nu uitsluitend bestaat uit mannen, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Het bestuur vergadert vier/vijf keer per jaar.

Lid kascontrolecommissie:

Nadat jaarlijks het financiële verslag is samengesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door onze accountant, wordt deze beoordeeld door een afvaardiging van onze leden, bestaande uit 2 personen. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 à 2 uur in beslag nemen (1x per jaar). Graag zouden we zien dat jaarlijks een lid aftreedt en ook weer een nieuw lid aantreedt. We zijn dus op zoek naar leden met enig financiëel inzicht en kennis, wie meldt zich aan ?

Dragers: 

Het op afroep tegen een redelijke vergoeding beschikbaar zijn als drager bij een uitvaart. Kleding wordt beschikbaar gesteld. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het dragen van de kist vanuit de rouwauto, vervolgens het binnendragen in een kerk, naar het graf op de begraafplaats of het binnendragen in een crematorium. Daarnaast het assisteren van de uitvaartleid(st)er bij alle voorkomende werkzaamheden tijdens een uitvaart. 

Voor nadere informatie of aanmelding over bovenstaande functies zie http://www.barbaraborne.nl/contact/


AFSCHEID BESTUURSLID PETRA TER BRAAK-RIENTJES

Door haar drukke werkzaamheden o.a. voor diverse activiteiten binnen de Bornse gemeenschap, moest ze helaas stoppen met haar werk voor St. Barbara.  Gedurende bijna 11 jaar heeft ze als bestuurslid en notuliste haar beste beentje voorgezet voor onze vereniging. Op 16 februari 2018 is afscheid van haar genomen. Onderstaand wordt ze verrast met een bos bloemen en lovende woorden van onze voorzitter Kees Veringmeier.


MEDIA BERICHTEN:

PLAN NATUURBEGRAAFPLAATS IN TWEKKELO (Bron: TCTubantia d.d. 8 februari 2018):

TC Tubantia 080218

NIEUW URNENVELD OP BEGRAAFPLAATS BORNE (Bron: TCTubantia d.d. 3 februari 2018):

TC Tubantie 030218

 

 

 

 

 

 

 

U bent nu hier: Home | Nieuws