Wat te doen bij overlijden

Bij overlijden dient u te allen tijde contact op te nemen met onze uitvaartleid(st)er, tel. 074-266 18 89 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).

Indien u, als lid van uitvaartvereniging St. Barbara te Borne, gebruik maakt van een andere uitvaartondernemer, zonder overleg vooraf met het bestuur, kan er géén aanspraak worden gemaakt op de geldende vaste ledenkorting (het bedrag van het voorzieningenpakket € 3.150). Alleen in uitzonderlijke situaties kan het bestuur in overleg vooraf, hiervan afwijken. Dit omdat we, ingevolge wetgeving van de Autoriteit Financiële Markten, als vereniging zijnde, alleen diensten m.b.t. tot de verzorging van de uitvaart mogen verrichten, we mogen geen uitkeringen doen omdat we dan handelen als zijnde een verzekeringsmaatschappij.

Bij het aangaan van het lidmaatschap met uitvaartvereniging St. Barbara heeft u er voor gekozen om de uitvaart door de vereniging te laten verzorgen. Door uw contributiebetalingen investeert u hierin. Dit bedrag kan dan ook niet aangewend worden voor andere uitvaartverzorgers.

Uw uitvaart kunt u overigens naar eigen wens, in overleg met onze uitvaartleid(st)er laten uitvoeren.

Uitvaart buiten de regio Twente/Salland/Achterhoek: Ingeval de uitvaart buiten de regio Twente/ Salland/Achterhoek plaats vind, is het voor onze uitvaartverzorg(st)er, gelet op de reisafstanden, niet mogelijk de uitvaart zelf te begeleiden. De dan geldende ledenkorting wordt aan de nabestaanden uitbetaald zodat zelf een lokale uitvaartverzorger ingeschakeld kan worden.

Uitvaart in de regio Salland/Achterhoek: Graag dan contact opnemen met onze uitvaartleid(st)er (074-2661889). Hij/Zij beoordeelt dan of de uitvaart door Sint Barbara verzorgd kan worden.

 

Zoals een stroom onstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt niet terug. Zelfs hij die duizend jaren leeft zal sterven en vergaan.

oct. 2014 8

Na het overlijden

 • arts waarschuwen in verband met verklaring van overlijden;
 • nagaan of er een testament en/of een codicil is (de overledene kan beschikkingen getroffen hebben omtrent de uitvaart);
 • contact opnemen met uitvaartleid(st)er van St. Barbara, 074-266 18 89;
 • nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is;
 • akte van overlijden vragen (meestal via uitvaartleid(st)er);

Spoedeisende zaken

 • verklaring van erfrecht/executele laten opstellen met eventueel boedelvolmacht;
 • bank(en) op de hoogte stellen;
 • via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen; rekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen;
 • informeren van werkgever en/of uitkeringsinstantie en aanvragen van overlijdensuitkeringen;
 • aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huurtoeslag;
 • aanvragen van een (nabestaanden)pensioen;
 • alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen/zorgverzekeraar);
 • versturen van de rouwbrieven zodat alle genodigden op tijd op de hoogte zijn van de datum en tijdstip van de plechtigheid. PostNL besteedt extra aandacht aan rouwbrieven. Om ze snel op het juiste adres te kunnen bezorgen moeten de rouwbrieven echter wel herkenbaar zijn. Daarom is het raadzaam gebruik te maken van de speciale verzendset voor rouwbrieven. U kunt de rouwbrieven frankeren met de speciale rouwpostzegel. Voor meer informatie, kijk op de website van PostNL (info uitvaartleid(st)er);

Latere zaken

 • regelen van voogdij; aanvragen van gezinshulp; 
 • inventariseren van automatische afschrijvingen, creditcards en deze zonodig opzeggen;
 • inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum;
 • lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten enz.);
 • (in)boedel inventariseren en zonodig laten taxeren;
 • innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen);
 • bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen;
 • effectendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effecten;
 • overgaan tot verdeling van de boedel (na aangifte voor de erfbelasting enz.);

U bent nu hier: Home | Wat te doen bij overlijden