Over uitvaartvereniging Sint Barbara

 

Meestal zijn we met onze dagelijkse beslommeringen bezig. Aparte hoogtepunten zijn dikwijls de vakanties, het vieren van een feest, iets bijzonders meemaken, de geboorte van een kind en veel andere zaken. Wat we veelal niet – dan wel onvoldoende – bespreken, is dat het leven ook eindigt. En we hebben hier allemaal mee te maken.

Solidariteit

90 jaar geleden was begraven een taak van samen doen. Dit was de basis in 1932 om Uitvaartvereniging Sint Barbara op te richten. Familie, buren en vrienden zorgden voor een waardige verzorging en begeleiding van de overledene. Ook in Borne bestond deze traditie: het noaberschap zorgde voor vanzelfsprekendheid bij het overlijden van een goede bekende. En niet iedereen had echter evenveel middelen om op een waardige en respectvolle wijze de overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. De basis voor de uitvaartverenigingen was gelegd. Het idee hierachter was om maandelijks een klein bedrag te sparen, waardoor de aangeslotenen van een vereniging, ongeacht afkomst of inkomsten op een gelijke en waardige wijze begraven konden worden. Honderden van deze uitvaartverenigingen zijn zo ontstaan en bestaan nog steeds.

Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds de basis voor uitvaartvereniging Sint Barbara. De vereniging, die zonder winstoogmerk haar taak vervult, telt ongeveer 2.800 leden. Natuurlijk bieden professionele medewerk(st)ers de helpende hand wanneer melding wordt gemaakt van een overlijden.

oct. 2014 3

Een overlijden gaat meestal gepaard met grote emotie voor de directe nabestaanden. Een goede begeleiding en ondersteuning zijn dan zeer belangrijk, evenals een luisterend oor om de wensen van de overledene en de directe familie of nabestaanden waar te kunnen maken.

Zorg op maat staat ook bij uitvaartvereniging Sint Barbara hoog in het vaandel

De contributie van de leden, levert de inkomsten van de vereniging. Een voorzieningenpakket in natura van € 3.150 (2023)  staat hier tegenover. (zie hier op de website). Natuurlijk kan iedereen zich ook verzekeren bij een commerciële verzekeraar. Uit onderzoek is gebleken dat de commerciële tegenwaarde van het voorzieningenpakket van uitvaartvereniging St. Barbara bij veel verzekeraars ruim € 5.000 bedraagt. Dit is alleen al een reden om lid te worden van onze uitvaartvereniging. Omdat we zonder winstoogmerk werken en de kortingen die we bedingen bij onze leveranciers en dienstverleners geheel doorgeven aan onze leden, kunnen we een kwalitatief hoogstaande uitvaart met persoonlijke aandacht en inbreng verzorgen tegen een zeer scherpe prijs.

Een uitvaart is kostbaar. Het voorzieningenpakket van uitvaartvereniging Sint Barbara dekt niet de kosten van een complete uitvaart, denk aan een koffietafel die al gauw € 500 tot € 1.000 kost, hetzelfde geldt voor bijv. een krantenadvertentie (€ 800 tot € 1.200), bij een begrafenis komen daar de grafrechten en een grafmonument bij, etc. Een “spaarpotje” aanhouden of een bijverzekering is dan ook aan te bevelen. Hiervoor werken we samen met uitvaartverzekeraar Twenthe uit Enschede (www.twenthe.nl).

Zorg voor uw eigen toekomst, solidariteit met andere inwoners uit de gemeente Borne en een kwalitatief goed voorzieningenpakket vormen drie elementen om lid te worden en te blijven van een uitvaartvereniging. In Borne is dat uitvaartvereniging St. Barbara.

 

VACATURES: Bestuurslid, leden kascontrolecommissie en dragers (zie http://www.barbaraborne.nl/nieuws/)

U bent nu hier: Home